Saga

 hun som ser alt

  den som vet

Det er mye kunnskap og visdom vi kan hente fra tradisjoner. Fra hvordan man spiste og levde i tradisjonsrike kulturer og samfunn. Mange elementer i vår livsstil i dag er umulig å forske på, det er for sammensatt og for mange variabler som spiller inn som ikke kan måles og telles. Men det vi kan vite fra forskning, og det vi kan lære om fra tradisjoner og historien vår, det kan vi sette sammen til en måte å leve på som gjør oss friske og sterke - fysisk, mentalt og emosjonelt 

Saga - kjent fra Norrøn Mytologi - var den som hadde kunnskap. Den som visste alt. Den kloke. En Saga er også en fortelling som blir videreformidlet gjennom generasjoner - kunnskap som ikke skal gå tapt. I dag lever vi i ett samfunn med overflod av informasjon, og det er vanskelig å skille sannhet fra reklame. Det er viktig at vi tilegner oss kunnskap selv, spesielt om det viktigste vi har - vår egen helse. 

 

Vår helse er summen av både det vi spiser, det vi omgir oss med, og det vi tenker og føler. Vi har alle ett ansvar for oss selv, og å ta vare på oss selv. Når vi tar vare på oss selv, så kan vi også best hjelpe andre og vi kan leve ett lykkelig og meningsfullt liv. Det er de færreste som kommer gjennom livet uten tøffe utfordringer, vanskelige tider og krevende situasjoner og hendelser. Vi trenger dermed å lære å bli motstandsdyktige, emosjonelt og mentalt sterke, og hvordan vi selv kan ha de beste forutsetninger for å ta imot livets utfordringer.  Dette er ikke kunnskap vi lærer på hverken skole eller i alle hjem. Når vi ikke takler de utfordringer vi får fordi vi mangler innsikt, kunnskap og verktøy, så danner vi ulike overlevelsesmekanismer. Dette setter spor i både den fysiske kroppen vår og i vår mentale og emosjonelle tilstand. 

Vi har alle kunnskapen i oss selv, hvordan vi selv kan helbrede oss. Nøkkelen til å snu ditt liv har du i deg selv. Saga er en metafor for vår alles indre visdom og kunnskap, samt evnen til å snu motgang til medgang, sykdom til bedre helse, fortvilelse til entusiasme og håpløshet til glede. Det er ikke det som skjer med oss som er årsaken til at vi ikke har det bra, det er hvordan vi takler det som skjer. 

Saga - Nærende Tradisjoner kommer med en serie kurs som til sammen gir deg de verktøyene og den kunnskapen du trenger for å bli sterkere, lykkeligere og leve i harmoni.

 

  • Næring gjennom næringsrik og næringstett mat - det er viktig at din kropp og hjerne har de næringsstoffene som trengs til alle celler og alle regenereringsprosesser som kroppen din automatisk jobber med natt og dag - DYRISK hjelper deg å få kunnskap og trygghet i kraften av animalsk mat. 

  • Finne indre styrke og motivasjon gjennom å definere deg selv, dine visjoner og dine mål i livet gjennom å skrive din Livsbok - DRIVKRAFT guider deg gjennom prosessen med Livsbok med teknikker og øvelser for å sette deg i krystallklar fokus mot din fremtid. 

  • Endre fra dine innlærte uønskede følelser, reaksjonsmønstre og forsvarsmekanismer som er programmert i din underbevissthet, som hindrer deg fra å leve lykkelig. Til å lære din underbevissthet nye reaksjonsmønstre, nærende tanker og følelser, som hjelper deg til å leve det livet du ønsker. KJERNEKRAFT er kurset for deg som er fastlåst i en situasjon, deg som er ulykkelig, lever i stress, har fokus på problem og ikke løsning, er fanget i tankesett som er negativt,  domineres av negative følelser og mangler energi. 

Selvhelbredelse er en indre prosess, og jobben må gjøres av hver og en av oss. Kursene tilbyr til sammen den kunnskap og de verktøy du trenger for å gjøre jobben - følger du kursene og gjør jobben så vil du lykkes. Alle kan snu sitt liv og velge lykke. 

Du har alt i deg som du trenger for å lykkes - meld deg på kurs når du er klar for å snu ditt liv.